Jongeren: een uitdaging?!

Handvatten voor opvoeders
Doelgroep:  Kerkenraden
Trainingsduur:  3 - 4 weken
Kostenindicatie:  Vanaf € 75
Locatie:  Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen, Rotterdam

Contactformulier

Aanmelden voor: Jongeren: een uitdaging?! - Handvatten voor opvoeders


 

Omgaan met jongeren. Een uitdaging? Het bespreken van zaken als regels, seksualiteit en geloofzaken kan best lastig zijn. Ook omdat jongeren deze onderwerpen vaak anders beleven dan volwassenen. Hoornbeeck Connect organiseert een aantal bijeenkomsten waarin we opvoeders handvatten willen aanreiken.

De avonden volgen elkaar op een logische manier op. U kunt ze alle vier volgen maar het ook mogelijk om de avonden afzonderlijk te bezoeken.

Overzicht bijeenkomsten

1. Communiceren met jongeren

Wat u ook zegt, het lijkt altijd wel het verkeerde te zijn. In uw beleving hebben joangeren altijd een weerwoord of sluiten ze zichzelf af. En u wilt ze juist zo graag bereiken. Ook moeten er regels en afspraken zijn, maar een puber lijkt er een meester in te zijn om die regels en afspraken te overtreden. Op deze avond krijgt u handvatten om aan te sluiten bij uw puber en hoort u wat pubers wel en juist niet willen van volwassenen.

 

2. Omgaan met gezag en regels

Bijbelse waarden en normen zijn belangrijk zeker in een tijd waarin met deze waarden en normen weinig of geen rekening meer wordt gehouden. Maar hoe brengen we die waarden en normen over op onze jongeren en welke knelpunten komen we daarbij tegen? Dat zijn vragen die we in deze bijeenkomst centraal stellen. Daarbij ontkomen we er niet aan om onszelf als opvoeders de spiegel voor te houden. Wat vinden we zelf waarde(n)vol?

 

3. Godsdienstige opvoeding

Hoe ga je met jongeren in gesprek over het belangrijkste in dit leven: God, de Bijbel en geloof? Opvoeders komen regelmatig voor moeilijke dilemma's en vragen te staan. Tijdens deze avond gaan we in op de knelpunten en leren we van elkaar hoe we godsdienstige opvoeding kunnen vormgeven en invullen.

 

4. Seksuele vorming van jongeren

Met jongeren praten over seksualiteit: dat is soms geen eenvoudige opgave. En toch zo ontzettend belangrijk en waardevol. Hoe gaat uw kind om met seksualiteit? U wilt uw kind voorbereiden op het wel of geen verkering krijgen. En als ze eenmaal verkering hebben: hoe praat je met je kind over grenzen op lichamelijk gebied zonder dat je kind meteen een afwerende reactie geeft. Ook de verschillen in het beleven en uiten van gevoelens tussen jongens en meisjes komen deze avond aan bod, omdat dit juist zo vaak voor misverstanden en miscommunicatie zorgt.

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J.E. van de Braak-Griffioen: tel.nr. 085 - 483 84 93 email: connect@hoornbeeck.nl.
Trainingen
Hoornbeeck Connect is het trainingscentrum van onze school. We verzorgen trainingen voor een brede doelgroep, van ouders en kerkeraadsleden tot bedrijven en scholen. Hoornbeeck Connect heeft gecertificeerde trainers waardoor u zeker kunt zijn van een goede inhoud en een waardevol eindresultaat. Klik hier voor onze algemene informatiefolder. Bekijk hier onze algemene leveringsvoorwaarden.
training
230