Omgaan met jongeren

Leer hun leefwereld begrijpen
Doelgroep:  Kerkenraden
Trainingsduur:  3 - 4 weken
Kostenindicatie:  Vanaf € 25
Locatie:  Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen, Rotterdam

Contactformulier

Aanmelden voor: Omgaan met jongeren - Leer hun leefwereld begrijpen


 

Iets voor U? Voor catecheten en jeugdwerkers is het belangrijk om de leefwereld van jongeren te begrijpen. Wie zijn zij, waar zijn zij mee bezig en wat betekent hun ontwikkelingsfase voor hen? En wat vraagt dat van degene die met hen omgaan op de catechisatie of in het jeugdwerk? Hoe bereiken we hen? Onderwerpen als orde en gezag, gespreksvaardigheden, didactiek en de invloed van de catecheet / jeugdwerker op het gedrag komen in een serie van vier avonden aan de orde.

Deze training kan op het Hoornbeeck College gegeven worden voor mensen die zich individueel inschrijven, maar kan ook op de eigen kerkelijke locatie worden verzorgd voor een groep catecheten / jeugdwerkers.

De training vindt plaats op 4 avonden, datums nog nader te bepalen.

De kosten voor deze training bedragen € 40,00 per persoon per avond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J.E. van de Braak-Griffioen: tel.nr. 085 - 483 8493, email: connect@hoornbeeck.nl.

Trainingen
Hoornbeeck Connect is het trainingscentrum van onze school. We verzorgen trainingen voor een brede doelgroep, van ouders en kerkeraadsleden tot bedrijven en scholen. Hoornbeeck Connect heeft gecertificeerde trainers waardoor u zeker kunt zijn van een goede inhoud en een waardevol eindresultaat. Klik hier voor onze algemene informatiefolder. Bekijk hier onze algemene leveringsvoorwaarden.
training
230