Cursus onderwijsassistenten

voor een sterkere onderwijsassistent
Doelgroep:  Organisaties
Trainingsduur:  > 4 weken
Locatie:  Rotterdam

Contactformulier

Aanmelden voor: Cursus onderwijsassistenten - voor een sterkere onderwijsassistent


 

Wat

Sinds lange tijd leidt het Hoornbeeck College onderwijsassistenten op voor een baan in het onderwijs. Onderwijsassistenten doen hun werk in onderwijs dat van tijd tot tijd verandert. Zij komen situaties tegen waarvoor zij specifieke kennis nodig hebben. Vanuit het werkveld bereikte ons de vraag om voor onderwijsassistenten een nascholingstraject op te zetten waarin zij op diverse terreinen hun vaardigheden kunnen ophalen en uitbreiden. Middels deze website willen we ons aanbod onder uw aandacht brengen.

Waar

In-company verdiepingscursus voor onderwijsassistenten. Onderwijsassistenten van een of meerdere scholen volgen op een gastschool de cursus.

Doelstelling

Toerusting en ontwikkeling van pedagogische en didactische vaardigheden van onderwijsassistenten ten behoeve van een mogelijke upgrade naar lerarenondersteuner.

Aantal deelnemers

5-20 deelnemers. Het is mogelijk dat deelnemers alleen bepaalde modules volgen. Bij meer deelnemers worden de kosten per deelnemer lager.

Tijd

18 contacturen.

Kosten

Kosten opleiding: € 3.000,00 (exclusief boeken en studiematerialen). Bij het vaststellen van de prijs is ervan uitgegaan dat er steeds één trainer tegelijk de modules verzorgt.

1. Pedagogisch klimaat

Je leert over gedragsproblemen. Ook krijg je handvatten voor hoe je omgaat met kinderen met bijv. Asperger, ADD, FAS en kinderen met hechtingsproblemen.

2. Lezen

Deze module is met name gericht op het aanbieden van goed leesonderwijs. Aan bod komen het geven van goede instructies, interventies tijdens het lezen met leerlingen met dyslexie, aandacht voor aanvankelijk lezen en de leesvoorwaarden (auditieve analyse/synthese, visuele analyse/synthese).

3. Rekenen

Je krijgt ideeën voor het geven van een goede instructie en het op de goede manier inzetten van rekenmaterialen.

4. Spelling

Je leert het belang van het aanleren van spellingregels. Op welke manier worden de regels in de methode aangeboden en hoe breng je deze effectief over op kinderen? Je krijgt tips voor je spellinginstructie en we gaan in op de rol van coöperatieve werkvormen.

5. Eigen vaardigheid rekenen en spelling vergroten

6. Klassenmanagement

Speerpunt in deze module is het kunnen leidinggeven aan een groep in afwezigheid van de leerkracht.

7. Vertellen

Je leert hoe je een mooi, boeiend, spannend verhaal vertelt.

8. Instructievaardigheden in het algemeen

Doel van deze module is het kunnen hanteren van het model directe instructie.

9. Begrijpend lezen

Je leert hoe een goede les begrijpend lezen eruitziet. Er is aandacht voor woordenschat en praktische toepassingen, enz.

Trainingen
Hoornbeeck Connect is het trainingscentrum van onze school. We verzorgen trainingen voor een brede doelgroep, van ouders en kerkeraadsleden tot bedrijven en scholen. Hoornbeeck Connect heeft gecertificeerde trainers waardoor u zeker kunt zijn van een goede inhoud en een waardevol eindresultaat. Klik hier voor onze algemene informatiefolder. Bekijk hier onze algemene leveringsvoorwaarden.
training
226