Leergang opleider ProActive Nursing

Goed leren klinisch redeneren
Doelgroep:  Organisaties
Trainingsduur:  15 - 20 weken
Locatie:  Goes, Rotterdam

Contactformulier

Aanmelden voor: Leergang opleider ProActive Nursing - Goed leren klinisch redeneren


 

Centraal staat in dit leertraject: goed leren klinisch redeneren. U werkt aan de bekwaamheid om in uw eigen beroepspraktijk (opleiding of zorginstelling) collega's en studenten te begeleiden bij leren klinisch redeneren. We pleiten er voor om met klinisch redeneren een brug te slaan tussen de theorie van deze leergang en de praktijk van de werkplek door het opleiden in Pro Active Nursing.

Voor wie?

Deze leergang is voor docenten van gezondheidszorgopleidingen en zorgverleners van zorginstellingen bij elkaar in de groep. Hoornbeeck Connect biedt deze leergang in 10 bijeenkomsten van 4 uur aan. Start D.V. januari 2018. Interesse? Meld dan aan!

Data 2018:

op vrijdagmorgen 26-01, 23-02, 16-03, 13-04, 25-05, 22-06, 14-09, 12-10, 09-11, 14-12.

Tijdstip: van 09.00 - 13.00 uur.

Trainers: mw. Arja den Boer en mw. Bianca Schrijvers.

Maximaal 20 inschrijvingen mogelijk voor deze leergang. De kosten bedragen € 430,00 per deelnemer uitgaande van een minimum van 12 deelnemers. Wanneer er minder dan 12 deelnemers zijn aangemeld, wordt bekeken of de training kan doorgaan als de prijs wordt verhoogd.

Programma

De volgende thema's komen aan bod:

- vertrekpunt voor uw leeractiviteiten is het werk op uw afdeling/opleiding;

- onderzoek samen met collega's in een leernetwerk, borgen & zorgen; denk aan: bedside teaching, intervisie, patiëntbespreking, overdragen van patiëntgegevens m.b.v. SBAR;

- persoonlijk ontwikkeltraject uitzetten in een persoonlijk ontwikkelplan (POP) voor vergroting van uw expertise 'klinisch redeneren';

- uitvoering POP en verzamelen tastbare resultaten voor uw portfolió;

- afsluiting leergang: presentatie patiëntencasus en doorgemaakte groei.

 

Boek voor deze leergang: Pro Active Nursing: klinische problematiek inzichtelijk, auteur Marc Bakker; uitgever Toom hoger onderwijs, 2e druk.

Accreditatie voor de leergang wordt aangevraagd bij V&VN.

Na het afronden van deze leergang krijgt u een certificaat wanneer u minimaal 8 bijeenkomsten hebt bijgewoond, een patiëntencasus hebt gepresenteerd en het portfolio op orde hebt.

Trainingen
Hoornbeeck Connect is het trainingscentrum van onze school. We verzorgen trainingen voor een brede doelgroep, van ouders en kerkeraadsleden tot bedrijven en scholen. Hoornbeeck Connect heeft gecertificeerde trainers waardoor u zeker kunt zijn van een goede inhoud en een waardevol eindresultaat. Klik hier voor onze algemene informatiefolder. Bekijk hier onze algemene leveringsvoorwaarden.
training
226